Stöd och Matchning

Är du i behov av Stöd och Matchning?

Det finns tillfällen i livet då man behöver hjälp av någon utomstående, som med nya ögon kan se på ens behov och förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa arbetssökande att nå sina mål. Vi gör en djupare analys och utgår alltid utifrån individens behov och förutsättningar för att få fram ett helhetsperspektiv, vilket underlättar arbetet med att hitta rätt spår. Du får din "egna personliga arbetsförmedlare".

Vi erbjuder Stöd och Matchning på följande orter:

 • Stockholm
 • Uppsala

Vi på Praktus hjälper dig att nå så långt som möjligt

Söker du arbete utan framgång eller är du kanske osäker på vad du kan och vill göra? Tillsammans med dig utarbetar vi nya vägar till ett arbete och på så sätt skapas även värdefulla jobbkontakter? Vi hjälper dig hitta praktikplatser som är en bra väg in på arbetsmarknaden.

Vi utnyttjar vårt eget nätverk med arbetsgivare för att underlätta ditt arbetssökande och när vi hittar en lämplig plats  så presenterar vi dig för arbetsgivaren. På så sätt ökar dina chanser till en anställning. Under hela processen finns vi där som stöd för att du ska nå hela vägen fram.

Tjänster som vi erbjuder

 • Att hitta de lediga jobben samt hjälp att söka dessa jobb
 • Utnyttja vårt egna kontaktnät för att matcha dig mot arbetsgivaren
 • Hjälpa dig med ditt CV samt skriva jobbansökningar.
 • Finnas där som ett bollplank där du kan lufta dina idéer
 • Att förbereda och peppa dig inför intervjun med arbetsgivaren
 • Att fungera som din personliga arbetsförmedlare

Vi på Praktus ger dig personligt stöd och handledning för att du ska komma framåt i ditt arbetssökande och snabbare få ett arbete eller praktikplats.

Funderar du på utbildning?

Funderar du på att utbilda dig? Kanske är du osäker på vad du ska utbilda dig till? Vi kan hjälpa dig på traven att söka efter den utbildning som passar just dig. Vi har även egna utbildningar och vi hjälper självklart även dig med att söka till olika utbildningar.

Vi hjälper dig hela vägen fram till dess du påbörjat din utbildning. 

Vi erbjuder:

 • Information och hjälp med att söka olika utbildningar
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Ge dig undervisning inom IT och webb
 • Öka din motivation att börja studera
 • Stödinsatser på andra språk än svenska och engelska

Praktus hjälper dig med tolk eller handledare som som talar annat språk än svenska och engelska. Det är lättare att hitta sin utbildning eller arbete om man får den hjälp och det stöd man behöver.

Stöd och matchning består av 4 delar

 

Spår 1. Grundläggande stöd och matchning

Vi arbetar tillsammans under 3 månader där du får träffa en personlig handledare varje vecka samt delta i workshops, föreläsningar m.m.

Spår 2. Grundläggande stöd  och matchning med språkstöd

Som spår 1 fast med språkstöd d.v.s. du får stöd och hjälp på ditt modersmål eller något annat språk du behärskar bra.

Spår 3. Förstärkt stöd och matchning

För dig som varit utanför arbetsmarknaden länge. Du får mer tid med din handledare och tillsammans arbetar vi aktivt med att hitta ett arbete åt dig. Förutom 3 + 3 månader kan du beviljas praktik upp till 90 dagar, med fortsatt stöd av din handledare varje vecka

Spår 4. Förstärkt stöd och matchning med språkstöd

Som spår 3 fast med språkstöd d.v.s. du får stöd och hjälp på ditt modersmål eller något annat språk du behärskar bra.

Läs mer om alla spår här

Vill du ansöka?

Vill du få hjälp av oss så måste du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Din handläggare på Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig med att ansöka till oss. Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer om du får ta del av Stöd och matchning och när du fått klartecken av AF så börjar du hos oss.

Har du frågor om Stöd och matchning?

Ring oss för att veta mer på 0770-790255, skicka e-post till info@praktus.se eller använd formuläret.